MySE4.0MW

风力发(fa)电机组平台(tai)

全球半直(zhi)(zhi)驱(qu)紧凑型传动技术路(lu)线,继承半直(zhi)(zhi)驱(qu)机组重量超轻、体积(ji)超小特点,超低的度(du)电成本(ben)智(zhi)能风(feng)机为客户(hu)带来更大(da)收益。

MySE4.0MW

基础参数

MySE4.0MW产(chan)品(pin)线

机型 单位 MySE4.0-145/156 MySE5.0-166
额定功率 kW 4000 5000
设计风区等级 S S
切入风速 m/s 2.5 2.5
额定风速(NWP) m/s 9.7 10.5
切出风速 m/s 25 25
设计使用寿命 20 20
机组运行温度 -30~+40
机组生存温度 -40~+50
适应环境 常低温